Äldrevårdsmottagning

Äldrevårdsmottagningen är till för Dig som är 75 år och äldre samt är listad på vårdcentralen Brahehälsan i Löberöd.

Du ringer till vår distriktssjuksköterska Eva och slipper sitta i kö och göra knappval.

Verksamheten bygger på att skapa kontinuitet och göra det enkelt för Dig när Du vill söka vård.
Eva hjälper till med att samordna vården med berörda vårdgivare.

Evas direktnummer är 0413-54 58 75, telefonen är öppen mellan kl. 8.00-17.00 men hon nås säkrast på vardagar mellan kl. 08.00-10.00.

Alla besök och hembesök på Äldrevårdsmottagningen är planerade, dvs Du bokas in på en tid.
Vi erbjuder bl a:

  • En verksamhet inriktad för äldre.
  • Telefonnummer som går direkt till äldrevårdsmottagningen utan knappval
  • Distriktssköterskemottagning t ex med såromläggningar, provtagning, blodtrycksmätning, medicingenomgång, minnestester, utprovning av kompressionsstrumpor och inkontinensutredning.
  • Vårdplanering i hemmet
  • Tidbokning till läkare.

Vi strävar efter att erbjuda en verksamhet anpassad för årsrika personers vårdbehov genom att samla kunskap, erfarenhet och samverkan även med dem som bedriver vård utanför Äldrevårdsmottagningen såsom kommun och sjukhus.

Bild på distriktsköterska Eva Sundin

EvaSunamn.jpg