Dietist

Har du avsikten att förändra din kost? Har du diabetes eller andra kroniska sjukdomar där kosten spelar stor roll för din långsiktiga hälsa? Vår dietist guidar dig i förändring av dina levnadsvanor. Du kan inte boka tid direkt utan det är din vårdgivare som tar initiativ till att du får kontakt med dietist. Välkommen!

Bild på dietist Eva Andersson

EvaAnamn.jpg