Psykolog

Om du mår psykiskt dåligt, är nedstämd, känner ångest, press eller befinner dig i en krissituation kan du få hjälp av våra psykologer på Brahehälsan.

Första steget är ofta ett bedömningssamtal då vi tar ställning till vilken hjälp du kan få. Framför allt jobbar vi psykologer med KBT (se nedan) men vid t ex kriser eller andra mer tidsbegränsade besvär kan vi även erbjuda ett fåtal stöttande samtal.

KBT (kognitiv beteendeterapi) är en psykologisk behandling som innebär att du får hjälp att handskas med dina problem och ditt liv på ett bättre sätt. Behandlingen fokuserar på att kartlägga tankar, känslor och hur och om de påverkar ditt beteende. Tillsammans skapas mål med behandlingen och vad man vill uppnå. Behandlingen baseras på ett samarbete mellan patient och psykolog, är strukturerad och handlingsorienterad. Mellan sessionerna får du ofta en hemuppgift.

Du som redan har en pågående kontakt hos oss kan själv avboka och omboka tider genom att logga in på 1177.se.

Våra psykologer

Bild: Anna

Anna Miörner

Leg. Psykolog

Bild: Ali

Ali Rezayi Mirhesari

Leg. Psykolog