Kontakt


E-post Löberöd
info.brahehalsan@ptj.se

OBS!! Av sekretesskäl kan vi inte svara på, eller ta hand om vårdrelaterade ärenden (t ex tidbokning, återbud, receptförnyelse) via ovan angiven e-post. Använd vår digitala mottagning/chatt för detta eller ring till vår mottagning.

Adress
Brahehälsan Löberöd
Storgatan 27
241 62 Löberöd

Fysioterapi Brahehälsan Löberöd
Hörbyvägen 3
241 61 Löberöd

BVC-mottagning
Storgatan 46A
241 62 Löberöd 

Psykologmottagning
Storgatan 46A
241 62 Löberöd

Telefon Tidbokning/rådgivning
0413-54 58 40

Telefonmottagningar

Fysioterapi
0413-54 58 40 - boka, avboka och omboka via 1177.se

Äldremottagning
0413-54 58 75

Diabetesmottagning
0413-54 58 40

BVC Löberöd

Telefontid 08:15-09:00
0413-54 58 43

Kvällsmottagning Getingen Lund

Vardagar kl 17.00-19.00 kopplas du vidare till kvällsmottagningen på Getingen i Lund.

Helgmottagning Eslöv

Vid akuta besvär, Tåbelund vc
Lördag, söndag & helgdagar kl 10:00-15:00
0413-35 12 52