Diabetessköterska

Diabetessköterskan kan bland annat:

  • Ge råd och stöd om hur du kan hantera din sjukdom, så som kost och motion.
  • Bedöma behov av och förskriva diabeteshjälpmedel.

Informera om:

  • Tolkning av blodsockervärden
  • Läkemedelsbehandling
  • Insulininjektioner
  • Dosjusteringar

För kontakt ring: 0413-54 58 40

Tips på länk med information: