Vårdutbud

När du kontaktar oss får du en medicinsk bedömning enligt regionalt beslutad triagering av en sjuksköterska. Detta innebär att du ska få rätt vård, i rätt tid och på rätt nivå. Du får också råd om egenvård.

Vi har lång erfarenhet av att upptäcka och behandla akuta och kroniska sjukdomar. Vi tar initiativ till förebyggande vård och kan ge vägledning och information om ditt hälsotillstånd.

Vi har nära samarbete med övriga medarbetare på vårdcentralen kring bland annat rehabilitering samt deltar med läkarinsatser i barnhälsovården.
Vi har även samarbete med kommunens hemsjukvård.

Du når sjuksköterskorna på telefonnummer
0413- 54 58 40 mellan kl 08.00 - 16.30.

Välkommen!