Information

INFORMATION OM VACCINATION MOT COVID-19 FINNS PÅ STARTSIDAN.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instruktion till dig som använder blodförtunnande medicin och ska vaccineras mot covid-19:

Waran/warfarin: Ta med resultat av ditt senaste PK-prov.

Pradaxa, Xarelto, Eliquis, Lixiana: Om din bokade tid är före 10:00, hoppa över morgondosen. Är den efter 10:00, ta din morgondos senast klockan 8:00. Ingen dos av dessa mediciner ska tas tidigare än 2 timmar efter din vaccination.

Trombyl, Clopidogrel: Ta din medicin som vanligt.

 

Provtagning pågående infektion covid-19

Hur går provtagningen till?
Ett PCR-test tas genom näsan eller svalget, med en pinne som är gjord för att fånga virus och bakterier. Det kan kännas lite obehagligt, men går fort.

Vårdpersonalen har särskilda kläder och till exempel munskydd eller ett visir för ansiktet. Det kan upplevas som en ovanlig situation, men det är rutin vid vissa sjukdomar.

Personalen skyddar sig för att undvika att själva få sjukdomen och för att inte överföra den till exempelvis andra patienter. Det kan vara bra att berätta det för ett barn eller någon som brukar känna oro inför att bli undersökt.

Barn och ungdomar från förskoleklass och äldre är välkomna för provtagning, och du är välkommen oavsett var du är listad.

Då tillgången på lab-material är begränsad i regionen, kan vi bara ta ett begränsat antal prover varje dag. Vi beklagar att vi inte kan hjälpa alla sökande varje dag, utan ibland får hänvisa till nästa vardags provtagningstillfälle.

Provsvar får du genom vår digitala tjänst Mitt PTJ inom sju dagar. Svaret kommer som ett sms till det mobilnummer du uppgett. Du behöver identifiera dig med mobilt bank-id. Om du saknar mobilt bank-id, kan svaret undantagsvis lämnas per telefon.

Egentest svaras ut som sms.
Var vänlig kontakta inte vårdcentralen för provsvar. Vi återkopplar alltid provsvar samma dag vi får det och kan inte påverka svarstiden.

Vad gör jag när jag har fått provsvaret?
Du får instruktioner om hur du ska undvika att sprida sjukdomen om du bedöms ha en pågående infektion med covid-19. Du är skyldig att följa instruktionerna eftersom covid-19 omfattas av smittskyddslagen.

Om provet är negativt, betyder det att du vid provtagningstillfället med stor sannolikthet inte hade en pågående infektion med covid-19. Naturligtvis ska du trots detta följa rådande rekommendationer för att undvika att smitta andra om du har symtom på infektion.
Du behöver bara söka vård om du känner dig allvarligt sjuk. De flesta får bara lindriga symtom av covid-19 och det finns i nuläget ingen botande behandling mot själva viruset.

Innebär ett positivt PCR-test att jag är smittsam?
Ett PCR-test kan inte avgöra om du smittas eller inte. Det beror på att det även ger ett positivt svar på så kallat inaktivt virus. Ett inaktivt virus smittar inte. Om ditt provsvar är positivt, finns det därför som regel ingen anledning att ta om provet inom 6 månader.

Du smittar troligen inte längre även om PCR-testet är positivt, om det har gått mer än en vecka sedan du först blev sjuk och du har varit feberfri och mått bra i minst två dygn.