Läkare

På Ekerö vårdcentral tjänstgör specialister i allmänmedicin samt läkare under vidareutbildning.

Specialist i allmänmedicin

Utbildningsläkare

Mitt PTJ
Jana Svärd

Hemsjukvårdsläkare
Johan Lindemalm

Mottagningsläkare
Alexandru Mezei
Jeanette Persson
John Jägerfeld
Julia Åström
Magnus Edlund
Magnus Isacson
Raghad Naima
Sara Banegas

ST-läkare (specialisttjänstgöring)

Anja Sulaver
Carolina Wikström
Julia Klockhoff 
Josefine Ekman
Malin Schiller
Sofia Engström
Vendela Leifland Berntsson

AT-läkare (allmäntjänstgöring)
Charlott Boija