Vår verksamhet

Vi är en privatdriven vårdcentral, ansluten till Praktikertjänst, som arbetar på uppdrag av Region Stockholm. 

Ekerö Vårdcentral är den största vårdcentralen i Ekerö kommun och ligger vid Ekerö centrum med goda kommunikationsförbindelser. Vi ansvarar för drygt 20 000 listade patienter och är ca 70 medarbetare. Vi är en trevlig arbetsplats där vi alltid strävar efter att utveckla verksamheten.

Verksamhetschef
Magnus Edlund.

Biträdande verksamhetschef
Hjördis Söderberg

Samordnare
Marie Ragnartz

Tidsbokad mottagning

Ring oss eller kontakta oss via Mitt PTJ

Varje vardag där du kan få hjälp med bland annat blodtryckskontroller, stygnborttagning, såromläggningar, injektioner, vaccinationer och förskrivning av hjälpmedel, näringsdrycker och inkontinenshjälpmedel.

Vi erbjuder även förebyggande hälsovård, information och stöd i livsstilsförändringar, rökstopp, ansvarar för områdets hemsjukvård, Diabetesmottagning, Astma-KOLmottagning, Blodtrycksmottagning och Samarbete med Ekerö kommun ang anhörigprojekt.

Om du vill veta mer om anhörigstöd: Läs mer

Sedan den 1 januari 2024 är patientavgiften höjd till 275 kronor (från 250 kr).
Avgiften är samma oavsett om du träffar en sjuksköterska, psykolog, läkare eller annan vårdpersonal.
Läs mer om patientavgifter på 1177