Vaccination av gravida

Du som är gravid rekommenderas vaccination mot Covid-19, kikhosta och influensa och för din och ditt barns skull. Samtliga vacciner erbjuds på vår  resevaccinationsmottagning, med undantag för influensa som endast ges i samband med regionens årliga säsongsvaccinationskampanj under höst och vinter. Alla tre sjukdomarna kan spridas genom luften och smitta när den som är sjuk till exempel hostar eller nyser. När du som är gravid vaccinerar dig skyddar du också ditt barn mot sjukdomarna.

Vaccination och rådgivning sker på resevaccinationsmottagningens drop-in på tisdagar 16-19 (uppehåll under jul- och sommarperioder)

 

Kikhosta

Vaccinationen ges efter graviditetsvecka 16. 
Hos vuxna innebär sjukdomen ofta långvarig hosta. För barn kan hostan efter en eller ett par veckor vara så intensiv att den övergår i kikningar, alltså att det blir svårt att få luft mellan hostattackerna. Sjukdomen är mycket smittsam och kan vara allvarlig och till och med dödlig för små barn. 

Vaccinationen leder till att den gravida bildar antikroppar mot kikhosta. De förs över till fostret som därmed får skydd. Om vaccinationen ges tidigt i andra trimestern ökar chansen att även prematurt födda barn hinner få skydd. Det finns dock ingen gräns satt för hur sent under graviditeten vaccinationen ska ges, eftersom det också skyddar det nyfödda att barnet att föräldrarna är skyddade mot kikhosta.

Vaccination mot kikhosta kostar 500 kr, men kommer efter 1 mars 2024 vara kostnadsfritt för gravida.

Covid-19

Covidvacccin är inte länge rekommenderat för gravida.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida

RS-virus

Det vaccin vi lagerför (Abrysvo) är godkänt för vaccination av gravida i graviditetsvecka 24-36 för att ge skydd under spädbarnets första sex levnadsmånader. 

Pris på vaccinet (Abrysvo) är 2150 kronor (ges som singeldos)
Läs mer om RS-vaccination på Folkhälsomyndighetens hemsida