Psykisk ohälsa hos vuxna

Vi kan hjälpa dig som besväras av sömnproblem, ångest, depression, stress, relationsproblematik eller om du befinner dig i en kris. Vi kan också hjälpa till vid beteendemedicinska problem.

Psykosociala teamet på Ekerö Vårdcentral består för närvarande av legitimerade psykologer och en rehabiliteringskoordinator. Vårt uppdrag är vuxna patienter från 18 år och uppåt. Vi arbetar med beteendekonsultation/psykologisk behandling som utgår från kognitiv beteendeterapi.

Insatserna ges som individuella besök eller gruppbesök. Vi ses fysiskt eller via video, eller så sker kontakten i form av internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (klicka på länken för att komma till broschyren). Vi samverkar med läkare vid behov.

Vi har tider för bedömning inom en vecka och vi har inga köer. En insats sker i överenskommelse med patienten utifrån gemensamt formulerade mål. Insatsen kan vara kort eller lite längre, men alltid strukturerad och lösningsfokuserad. Hemuppgifter ges som regel mellan besöken – vi tror på beteendeförändring i din hemmiljö.

Rehabiliteringskoordinatorn hjälper till vid sjukskrivningar.

För att nå oss gör du en egenanmälan via Mitt PTJ

Vårt psykosociala team består av:

Anna Warensjö, leg. psykolog/ leg. psykoterapeut
Andreas Johansson leg. psykolog
Caroline Andram, leg. psykolog
Henrik Malmqvist, leg. psykolog
Maya Cespedes, PTP-psykolog
Sara Sörhus, leg. psykolog

Ingela Hammerfeldt, rehabiliteringskoordinator

Till dig som är patient på Ekerö Vårdcentral

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kvalitén på vårdcentralen systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras, så att du som patient får rätt och säker vård. 
Psykologer som gör sin praktiska tjänstgöring (PTP) här på vårdcentralen är enligt Socialstyrelsens bestämmelser skyldiga att utföra ett s.k. Övrigt arbete, som gagnar verksamheten. Detta kvalitetsarbete görs på uppdrag av verksamhetschefen. Det kan innebära att viss avkodad information inhämtas från patientjournaler. Inga namn eller data som kan härledas till enskilda individer kommer att redovisas i dessa kvalitetsarbeten. 
Verksamhetschefen ansvarar för att projektarbetet görs enligt Patientdatalagen, PDL, det vill säga enligt riktlinjer för hantering av patient-/journal-uppgifter.  
Har du några frågor eller synpunkter, eller om du inte vill att sin journal ska ingå i detta arbete, är du välkommen att kontakta mig,

Magnus Edlund 
Verksamhetschef
Ekerö Vårdcentral 
Bryggarvägen 8 
178 31 Ekerö 
08-560 375 00 
Fax 08-560 375 49 
 

akut

Är dina psykiska besvär svåra eller akuta rekommenderar vi att du kontaktar psykiatrin:

· Mobila akutenheten telefon 08-123 484 00 (alla dagar 8-22)
· Psykiatriska länsakuten på S:t Görans sjukhus telefon 08-123 492 00 (alla dagar dygnet runt)
· Egenanmälan till Norra Stockholms psykiatri 08-123 484 00

Barn

Psykisk ohälsa barn och unga

Om du är mellan 6 - 17 år och lider av psykisk ohälsa ska du vända dig till Brommaplans Vårdcentral. Där gör du en egenanmälan via telefon.

För telefonrådgivning och tidsbokning till Brommaplans Vårdcentral, ring 08-123 407 00.