Blodtrycksmottagning

Nu har du möjlighet att kostnadsfritt mäta ditt blodtrycket på vårdcentralen. Det är bara att komma till oss under våra öppettider.


Prata med personalen i receptionen för mer information.
Blodtrycksmätningen tar ca 5 minuter. Tänk på att inte vara stressad, dricka kaffe eller använda nikotin 30 minuter innan mätningen.

Ta dina blodtryckssänkande läkemedel som vanligt innan mätningen, om du är ordinerad detta.

Egenmätning vid högt blodtryck är ett tillförlitligt sätt att kontrollera behandlingsresultatet och rekommenderas allmänt, bland annat när blodtrycksnivån har stabiliserats under pågående behandling.

Fördelar
• Blodtrycken tenderar generellt att ligga lägre vid hemmamätningar än hos distriktssköterskan och läkaren. Vi kallar detta vitarocktryck.
• Man minskar risken för överbehandling av blodtrycket vid egenmätning.