Vaccination mot RS-virus

Personer från 60 år med vissa sjukdomar, diagnoser eller tillstånd

Folkhälsomyndigheten har bedömt att risken för att bli allvarligt sjuk främst finns efter 75 års ålder och rekommenderar därför vaccination. Personer från 60 år med vissa sjukdomar, diagnoser eller tillstånd som leder till en ökad risk för allvarlig RSV-infektion rekommenderas också vaccination mot RS-virus.

Vaccination till gravida för skydd för den nyfödda

Det vaccin vi lagerför (Abrysvo) är godkänt för vaccination av gravida i graviditetsvecka 24-36 för att ge skydd under spädbarnets första sex levnadsmånader. 

Vi erbjuder rådgivning och vaccination på resevaccinationsmottagningen.
Pris på vaccinet (Abrysvo) är 2150 kronor (ges som singeldos)

 

Läs mer om RS-vaccination på Folkhälsomyndighetens hemsida