Information om sjukskrivning

När kan man bli sjukskriven?
Vid sjukdom/skada som medför att du inte kan utföra dina arbetsuppgifter har läkare möjlighet att sjukskriva dig, på heltid eller deltid. I många fall går det bra att arbeta, hel- eller deltid, trots sjukdom eller skada.
Sjukskrivning kan vara en av flera åtgärder som kan bidra till att du kan komma åter i arbete på bästa sätt.

När kan man inte bli sjukskriven?
Det är inte möjligt att bli sjukskriven för sådant som tillhör livets naturliga prövningar, till exempel svårighet att få ihop livspusslet, relationsproblem, konflikter på arbetet, sorg och så vidare.
Om du inte mår bra och du vet att det beror på förhållanden på din arbetsplats bör du vända dig till din arbetsgivare alternativt söka nytt arbete.

På 1177 kan du läsa om vad som gäller kring sjukskrivning. Vi föreslår att du läser detta samt förslag på hur du förbereder dig inför ditt läkarbesök när det blir aktuellt.