Information om vaccination mot pneumokocksjukdom

Vaccination mot pneumokocker ingår från den 1 december 2022 i ett nationellt vaccinationsprogram för riskgrupper. Vaccinationsprogrammet omfattar personer 2 år och äldre inom medicinska riskgrupper samt personer det år de fyller 75 år.
Erbjudandet om kostnadsfri vaccination mot pneumokocker gäller året om för de i riskgrupp.

Utöver det nationella vaccinationsprogrammet erbjuds fortsatt alla personer 65 år och äldre i Region Stockholm kostnadsfri vaccination mot pneumokocker.

Vaccination mot pneumokocker sker var 5:e år.

Pneumokockvaccination är kostnadsfri för den i riskgrupp.