Diabetesmottagning

Vi erbjuder dig som har Typ 2-diabetes stöd och fortlöpande vård. Om du har Typ 2-diabetes och är patient på vårdcentralen blir du kallad för besök till distriktsköterska med diabeteskompetens samt till läkare.

Det innebär till exempel kontroll av blodsocker, blodtyck, utvärdering av behandling och hjälp med självtester. Vi ger även råd kring kost, fysisk aktivitet och andra levnadsvanor.

Vi erbjuder också grupputbildning för dig med nydebuterad Typ 2-diabetes.

Vårt mål är att du ska kunna finna ett sätt till att hantera och leva med din sjukdom. Vi anpassar dina besök efter hur du mår och vilka behov du har.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor och funderingar mellan besöken.