Hemsjukvård

I den basala hemsjukvården arbetar distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor och läkare.

Basal hemsjukvård innebär vård och behandling i hemmet. Det kan exempelvis handla om: Medicinska insatser som Läkemedelshantering, provtagning och sårvård.För att din vård ska bli trygg och säker har hemsjukvården ett nära samarbete med hemtjänsten. Ditt eventuella behov av hemsjukvård bedöms av distriktssköterska i samråd med dig och din läkare.

Läkare ansvarig för hemsjukvården är Johan Lindemalm
Övrig personal hittar du [här]