Receptionen

Receptionen
Du anmäler dig i receptionen inför besöket och erlägger patientavgiften. Detta gäller även barn och frikortspatienter samt besök hos distriktssköterska och mottagningssköterska. Medtag och visa legitimation.

Provtagning för PK anmäls och betalas i receptionen. Patientavgiften betalas i receptionen vid vårdtillfället. 

Patientavgiften bestäms av Region Stockholm och följande avgifter gäller för sjukvård tills vidare:

Från 1 januari 2024 patientavgiften 275 kronor oavsett om du träffar en sjuksköterska, psykolog, läkare eller annan vårdpersonal. 

Från 1/9 2020 är avgiften för uteblivet besök höjt till 400 kronor. Återbud måste lämnas 24 timmar före utsatt tid annars debiteras ni för besöket. Detta gäller även besök som är avgiftsfritt t.ex. för barn och patienter med frikort och 85 år och äldre. Kommer du för sent till ditt bokade besök och vården inte kan genomföras får du också betala. Avgift för uteblivet besök ingår inte i underlaget för högkostnadsskydd.

Du som är 85 år eller äldre betalar ingen patientavgift.
Men tänk på om du uteblir från ett besök eller avbokar senare än 24 timmar före besöket får du betala avgiften. Frikort gäller inte som betalning vid uteblivet besök.

För hälsovård, intyg och vaccinationer gäller andra taxor. Här gäller inte frikort.

Medicinska sekreterarna är

Anne-Lie Nordlöf
Emelie Rudin
Jennie Bagge
Marie Maynard

Ekonomiansvarig är

Annika Johansson