Sömnföreläsning

Nästa tillfälle för Sömnföreläsning + grupp:

Föreläsning: 2/9, 15:00-16:30.
Gruppträffar: 16/9, 30/9, 14/10, 15:00-16:30.

Anmälan till sömngruppen gör patienterna själva i samband med föreläsningen (skriver upp sig på intresselista). Att delta i föreläsningen är ett krav för att kunna gå i sömngruppen. Man ska helst kunna delta vid samtliga träffar.

Kontakta oss via Mitt PTJ, eller genom att ringa oss för att anmäla intresse.