Sjukgymnastik/Fysioterapi

Sedan september 2022 har vi sjukgymnasterna Magnus Hansson och Sara Winsa här hos oss på Laurentiuskliniken Falkenberg. Vi har inga avtal med externa aktörer. Vi är ofta den första person du träffar när du har problem med smärttillstånd från rörelseapparaten, långvarig smärta, stressrelaterade besvär, huvudvärk eller yrsel och inför/efter en operation. Vi förskriver även fysisk aktivitet på recept.

Vi strävar efter att erbjuda snabba tider för bedömning och behandling. All vård är baserad på forskning och klinisk erfarenhet. Vi ingår i team tillsammans med bl a arbetsterapeut, kurator, sjuksköterska och läkare. Vi  strävar efter att hjälpa dig på bästa sätt. Efter bedömning kan vi erbjuda behandling med akupunktur, TENS och stötvåg.

Laurentiuskliniken Falkenberg är ansluten till Hälso- och sjukvården i Halland vilket innebär att högkostnadskort gäller. Ett besök kostar 100 kr men är gratis för alla under 20 år. Du behöver ingen remiss för att boka tid till sjukgymnast.

Artros- och smärtföreläsningar

Vi erbjuder artrosskola 1-2 gånger per termin. Här får du lära dig att se vad artros är, riskfaktorer och tips på hur du kan mildra symtomen. Artrosskolan är framtagen av Svenska artrosregistret som är ett nationellt register. Vill du heller gå den digitalt kan vi även erbjuda digital artrosskola via 1177. 

Under våren 2024 kommer vi att starta upp smärtskola. Där får du kunskap om hur smärta fungerar. Det kan till exempel handla om vad som händer i kroppen vid långvarig smärta, hur du kan tänka kring din rehabilitering och behandling, hur du kan träna (eller inte träna) och om vikten av återhämtning. 

Välkommen att kontakta oss för att boka tid, 0346-71 35 35 alt MittPTJ eller via 1177.