Sjukgymnastik

En trend inom utveckling av primärvården är att öka tillgängligheten till snabb och adekvat vård för bl.a. muskuloskeletala besvär. På Laurentius bedriver vi nära samarbete med Strandhälsan som är Falkenbergs största rehabenhet. En del i detta är att bedömningar görs av fysioterapeut (sjukgymnast) för att komplettera läkarnas bedömning och stöd för vidare hantering av dina besvär. Detta är uppskattat och kortar ofta både väntetider och minskar oro hos patienten.

Då dina besvär motiverar en fortsatt rehabilitering av fysioterapeut har du därmed tillgång till alla de specialistområden som Strandhälsan kan erbjuda. För dig som vill veta mer om Strandhälsans utbud än det som finns här, klicka på http://www.strandhalsan.se/rehabilitering/fysioterapi/ för att boka tid.

Ultraljud

Som en av få kliniker i Halland har vi möjlighet att erbjuda strukturerad bedömning med diagnostiskt ultraljud! Detta är ett bra verktyg för att diagnostisera problem med muskler, leder, skelett och andra mjukdelar, som tex:

Axelbesvär. Smärta i senor såsom hälsenebesvär, tennisarmbåge, golfarmbåge, löparknä, hopparknä & hälsporre. Muskel- och ligamentskador. Ljumsk- eller höftbesvär mm.

Artros-, rygg- och smärtföreläsningar

Ett led i att hantera de ofta förekommande vanliga besvären är att erbjuda föreläsningar för dig som har artrosbesvär oavsett led, ryggbesvär av olika sort och grad samt smärtföreläsningar och vidareutvecklad smärtskola för de som behöver detta. Smärtskolan är framtagen ur material och tillvägagångssätt skapat av Västra Götalands Region just för primärvården att utveckla på respektive enhet. Samtliga föreläsningar sker i Strandhälsans lokaler.

Graviditet, Post-graviditet och inkontinensbesvär

Vi har specialutbildade fysioterapeuter i kvinnohälsa. Detta innebär att vi kan hjälpa till med viss smärta och komplikationer i samband med graviditet och efter förlossning. Specialistområdet inbegriper även inkontinensbesvär. I BVC:s upplägg ingår bl.a. en föreläsning och information om träning och hur graviditeten påverkar och begränsar kroppen samt hur man klarar att bygga upp kroppen efter graviditet, vilket är uppskattat hos nya mödrar.