Kurator

Visste du att?

Var tredje till var femte patient som kommer till en vårdcentral lider av psykisk ohälsa i form av t ex stress, livshanteringsfrågor, relationssvårigheter, ångest och depression. En del av dessa patienter söker vård för ett annat problem som påverkar den psykiska hälsan t ex smärta, sömnsvårigheter och högt blodtryck. Andra upplever sina symtom som i första hand kroppsliga, exempelvis tryck över bröstkorgen och svårigheter att andas, även om de kan ha en stark relation till psykologiska faktorer. 

Rådgivning och tidsbeställning

Jag som arbetar här heter Susanne Axelsson, legitimerad hälso- och sjukvårdskurator samt KBT-terapeut. Du kan komma till mig via remiss från dín läkare eller genom telefonbedömning via 1177.se. Besöket kostar 100 kronor och ingår i högkostnadsskyddet. Uteblivet besök debiteras. 

Det här kan jag hjälpa dig med

Individuell samtalsterpi vid t ex: 

  • Nedstämdhet, depression.
  • Ångest, oro.
  • Stressrelaterade problem
  • Sömnproblem

Råd och stödsamtal vid förändrade livssituationer såsom vid t ex krissituationer, sorg och existentiella frågor. Kuratorn medverkar även i Laurentiusklinikens rehabiliteringsteam. 
Alla inom enheten kurator- och psykologmottagningen har tystnadsplikt och sekretess.