Psykolog


Visste du att?

Var tredje till var femte patient som kommer till en vårdcentral lider av psykisk ohälsa i form av t.ex. stress, livshanteringsfrågor, relationssvårigheter, ångest och depression. En del av dessa patienter söker vård för ett annat problem som påverkar den psykiska hälsan, t.ex. smärta, sömnsvårigheter och högt blodtryck. Andra upplever sina symtom som i första hand kroppsliga, exempelvis tryck över bröstkorgen och svårigheter att andas, även om de kan ha en stark relation till psykologiska faktorer

Rådgivning och tidsbeställning

Vi som arbetar här heter Katarina Cedergren, legitimerad psykolog och Emily Jacoby Kask, legitimerad psykolog.
Ni kan nå oss genom läkarremiss eller genom telefonbedömning via 1177.se. 
Katarina arbetar också gentemot BVC med den förebyggande barnhälsovården för nyblivna föräldrar och föräldrar med barn 0-6 år, läs mer om detta på BVC´s sida.
Psykolog medverkar även i Laurentiusklinikens rehabiliteringsteam. Alla inom enheten Kurator- och Psykologmottagningen arbetar under tystnadsplikt.


Det här kan jag hjälpa till med

Inviduell samtalsterapi vid t ex:

  • Nedstämdhet, depression
  • Ångest, oro
  • Stressrelaterade problem