Äldremottagning

Sjuksköterska Erika Timewell
Distriktssköterska Emmy Åhman

När vi blir äldre kan ditt behov av vård och stöd öka. På vårdcentralen finns personal som speciellt arbetar med hälsa och vård för dig som är 75 år eller äldre. Du kan få hjälp om till exempel råd kring kost, motion, genomgång av läkemedel, psykisk hälsa, alkohol, tobak eller att förebygga fall.

På en Äldremottagning kan du tillsammans med vårdpersonal planera dina vårdbesök, få en samlad bild över vård och stöd du samtidigt får från andra vårdgivare eller se över dina recept.

Du behöver inte ta kontakt med vårdcentralen för att boka ett första besök. Om du är över 75 år, har flera läkemedel eller sjukdomar kommer du att få en kallelse från oss, troligen någon gång under 2023.

Hälsosamtal

På första besöket har du och vårdpersonal ett hälsosamtal. Du kommer att få frågor om din hälsa. Samtalet är grunden för gemensam planering av din fortsatta vård. Närstående får gärna följa med. Vårdpersonalen kan då fråga efter ditt och dina närståendes perspektiv i planeringen. Har du behov av en vårdplan får du hjälp med det. Hälsosamtalet kommer i första hand ske i hemmet.