Rehabkoordinator

Rehabkoordinator Michiel Neuman

För att din rehabilitering och återgång till arbete ska bli så bra som möjligt finns det rehabiliteringskoordinatorer som kan stötta dig under din sjukskrivning. Samordning och planering görs tillsammans med dig, rehabkoordinator och din behandlande läkare.

Du behöver ingen remiss för att besöka rehabkoordinator, besöket är avgiftsbelagt.

Rehabkoordinator finns för dig som är sjukskriven för att

  • Tillsammans med dig planera för hur du ska kunna arbeta igen
  • Kartlägga ditt rehabiliteringsbehov och samordna insatser inom hälso- och sjukvården
  • Vara ett stöd i samverkan med andra myndigheter till exempel försäkringskassan, arbetsgivare & arbetsförmedlingen