Gruppverksamhet

Aktuella grupper: 

Gruppträning på Öregrundsgymmet  
Våra grupper är ihopsatta grupper med personer i blandade åldrar och med olika behov. Alltså inte grupper med en specifik diagnos. Varje deltagare får ett individuellt träningsprogram som sedan utförs vid samma grupptillfälle. Vid träningstillfället finns alltid en fysioterapeut som hjälper dig. 

För att delta i en grupp besöker du din vårdgivare för en bedömning. Din vårdgivare kan sedan rekommendera dig gruppträning och ge dig mer information om hur det går till. För bokning till din vårdgivare ringer du till mottagningen 0173-880 12.