Distriktssköterska

Distriktsköterska Annika Strid                                                     
Distriktssköterska Annika Andersson
Distriktssköterska Emmy Åhman 

Hos distriktssköterskan kan du få hjälp med:

 • Omläggning av sår
 • Borttagning av stygn
 • Blodtryckskontroller
 • Hudutslag
 • Ögonbesvär
 • Öronbesvär
 • Diabeteskontroller
 • Injektioner och vaccinationer
 • Sjukvårdsrådgivning
 • Sjukvårdsbehandling
 • Barnavård samt rådgivning
 • Recept utskrivet för vissa mediciner och hjälpmedel
 • Inkontinens - basal utredning, råd och förskrivning av hjälpmedel
 • Hälsoråd: kost, motion och övervikt
 • En första bedömning av din sjukdom/dina problem eller råd om du behöver gå till distriktsläkaren

Vid behov hänvisas till patientens distriktsläkare eller annan specialistfunktion.

Distriktsköterskan har även ansvar för barnavårdscentralen, dit alla barnfamiljer med barn mellan 0-6 år erbjuds komma. I barnhälsovårdens program ingår besök vid vissa åldrar med bland annat vaccinationer, läkarbesök och föräldragrupper. Se mer information under BVC.