Diabetesmottagning

Diabetessjuksköterska Annika Andersson   
Diabetessjuksköterska Jenny Nyström                                 

Till mottagningen remitteras patienter med diabetes, prediabetes(förstadium till diabetes) och graviditetsdiabetes.

Specialiserad rådgivning

Målet är att du som har diabetes skall må bra. Du träffar specialutbildad sjuksköterska och läkare inom diabetes. Mottagningen samarbetar med olika yrkeskategorier till diabetes området och har tillgång till olika forskningsprojekt och tillämpar registrering i NDR (Nationella Diabetesregistret)

Mottagningen följer de riktlinjer som Socialstyrelsen har satt upp för diabetesvården i Sverige.

Du får bland annat tillgång till:

 • Information om diabetes och förebyggande av komplikationer
 • Hjälp med hur du använder blodsockermätare eller ger insulininjektioner
 • Kontroll av blodsocker, blodtryck och fotstatus. I samband med fotundersökning används ibland en s.k. doppler för att undersöka ankeltryck.
 • Remiss till fotterapeut vb.
 • Råd och stöd i livsstilsfrågor som tex kost, motion, tobak, alkohol, sexuell hälsa och sömn.
 • Ordination av FaR recept (Fysisk aktivitet på recept).
 • Mätning av vikt och längd.
 • Stöd av dietist.
 • Individuell vårdplan med behandlingsutvärdering.
 • Hjälp och stöd så att du skall kunna fatta egna beslut angående din egenvård.
 • Remiss till ögonbottenundersökning.
 • Vid behov arbetar våra diabetessköterskor i team tillsammans med fysioterapeut och läkare.