Astma / KOL- Mottagning

Sjuksköterska Maria Eriksson

Har du långvarig hosta eller upplever du pip i bröstet? Har du återkommande luftvägsinfektioner? Får du andnöd när du promenerar eller anstränger dig eller upplever du att du har dålig "kondition"? Är du rökare? 

Då kanske du behöver hjälp eller rådgivning av Maria Eriksson, vår specialist på astma/KOL-sjukdom.

På astmamottagningen/KOL -mottagningen testar vi din lungfunktion med PEF och spirometri. Du får information och utbildning om astma/KOL -sjukdomen och hur du skall ta dina mediciner. Vi följer upp behandlingsresultatet och kontrollerar att du använder rätt medicin och tar rätt dos. 

Vid behov arbetar Maria i team tillsammans med fysioterapeuter och läkare.