Rubrik vår verksamhet

Vår verksamhet

Vår verksamhet


Ett personligt engagenmang
är viktigt för oss och vi strävar efter att hitta den bästa lösningen för varje patient. Med stor flexibilitet i personalgruppen och hälsofrämjande arbetsmetoder ger vi dig råd om din hälsa och hjälp och behandling om du blir sjuk.

För att minska väntetiderna för läkarbesök har vi sedan 2016-02-01 infört ett nytt tidsbokningssystem som går ut på att inte boka återbesök för kroniska åkommor flera veckor i förväg utan att man ska höra av sig samma dag man vill komma. Alltså ska det inte spela någon roll om behovet av läkartid är akut eller ej. Ring tidigt den dag du vill komma så försöker vi lösa dina behov. Om du av någon anledning absolut behöver en tid med lång framförhållning, till exempel om du behöver resa med sjukresor eller om anhörig behöver följa med så försöker vi naturligtvis tillgodose dina behov.

Vi välkomnar besökare i alla åldrar.

Bild

om_oss.jpg

‏‏‎ ‎