Rubrik

Psykisk hälsa

Psykisk hälsa

Psykisk hälsa

Psykolog Maja Carlfjord (föräldraledig)
Psykolog Oliver Holgersson  
Kurator Michiel Neuman                           

Hos oss jobbar både psykolog och kurator med erfarenhet av att träffa människor på olika platser i livet.

Vad erbjuder vi?
Vi jobbar med psykologisk rådgivning och behandling. Till oss kan du söka om du upplever problem med till exempel stress, ångest, sömnsvårigheter, nedstämdhet eller depression.
Vi kan även erbjuda stödjande samtal för dig som går igenom en svår period till exempel en sorg eller livskris.

Då vårt främsta uppdrag är psykologisk rådgivning och behandling erbjuder vi ett begränsat antal besök när det kommer till stödjande insatser men hjälper dig gärna med hänvisning om var du kan vända dig vid behov av vidare stödkontakt.
Psykolog och kurator har samma sekretess som övrigt sjukvårdspersonal och skyldighet att föra journal.

Hur går det till?
Att träffa en psykolog eller kurator för rådgivande samtal eller psykologisk behandling innebär att få hjälp i ditt eget förändringsarbete. Det kan till exempel vara hjälp med att kartlägga dina svårigheter och hitta strategier för att hantera dessa på ett nytt sätt men också att få ta del av kunskap och information som kan hjälpa dig att se på din situation på nya sätt. Det innebär därför att du under tiden för din kontakt förväntas delta aktivt i arbetet.

Samtalsbehandlare på vår vårdcentral arbetar utifrån behandlingsmetoderna KBT och F-ACT. Vi börjar alltid med ett bedömningssamtal för att undersöka hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt. Ibland innebär det en vidare kontakt hos oss på vårdcentralen och ibland att vi hänvisar dig till annan instans som kan vara bättre lämpad för just dig.

Besöken hos oss är vanligtvis mellan 30-45 minuter långa.

Vi erbjuder behandling enskilt samt i grupp. Läs mer om detta under Gruppverksamhet för mer information. 

För kontakt med psykolog eller kurator, hör av dig till vårdcentralen på telefonnummer 0173‑880 12 så blir du uppringd så snart som möjligt.

Information inför besök

Har du ett bokat bedömningssamtal hos psykolog eller kurator
eller planerar att boka en tid? Klicka här för mer information
inför ditt besök

Samarbete och hänvisning

Samarbete och hänvisning

Vi samarbetar med övriga professioner på vårdcentralen för att erbjuda dig en så trygg och sammanhängande vård som möjligt. Därför är det inte ovanligt att du erbjuds boka tid hos annan vårdpersonal i samband med ett besök hos exempelvis fysioterapeut, läkare eller kurator.

Inom Östhammars kommun och Region Uppsala erbjuds olika typer av stöd och hjälp för personer med olika behov.

I listan nedan finns beskrivningar av en del av de verksamheter som finns och som du kan kontakta om du önskar hjälp med något som inte innefattas av den vård vi erbjuder. Om du blir osäker är du naturligtvis välkommen att kontakta vårdcentralen för stöd i var du kan vända dig.

Vi träffar i första hand personer över 18 år, är du yngre än 18 år kan du vända dig till:
Ungdomsmottagningen Gimo 018-611 07 90
För dig som är 12-22 år

Barn - och ungdomshälsan Östhammar 018-617 61 70
För dig som är 6-18 år
Telefonrådgivning 018-611 25 29
Samarbete mellan barn- och ungdomshälsan samt barn- och ungdomspsykiatrin.

För stöd i mående, utveckling och skolgång kan du kontakta elevhälsan på din skola

Vid vissa specifika frågor och tillstånd ska du kontakta berörd enhet på en gång, se kontaktuppgifter nedan:

Vid akut psykisk ohälsa:
Akutmottagningen vuxenpsykiatri
Nås via växelnummer 018-611 00 00
Besöksadress: Akademiska sjukhuset Uppsala, ingång 12
Vid livshotande tillstånd ring 112.

För frågor gällande levnadsvillkor såsom ekonomisk och social trygghet kontakta socialtjänsten/sektor omsorg i Östhammars kommun.
Det kan exempelvis gälla familjerättsfrågor, barn som far illa, försörjningsstöd, särskilda boenden, hemsjukvård och hemtjänst.
Östhammar direkt: 0173-86 000 (kommunens växel) eller osthammardirekt@osthammar.se

Om du behöver akut hjälp av socialtjänst kvällar och helger:
Socialjouren: 018-15 00 00

För frågor om våld eller hot i nära relationer:
Kvinnojouren Freja Östhammar: 070 975 58 10

Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50

Kvinnofridsmottagningen Akademiska sjukhuset 018-611 27 92 
Besöksadress: Akademiska sjukhuset Uppsala ingång 18

Uppsala mansjour: 018-50 50 33

Välj att sluta: 020 555 666

För frågor angående alkohol, droger eller andra missbruk eller beroendetillstånd:
Östhammar direkt: 0173-86 000 (kommunens växel), be att bli kopplad till missbruksenheten.

För frågor rörande parsamtal, relationsproblem eller familjerådgivning:
Familjerådgivningen: 0173-862 11 eller familjeradgivning@osthammar.se

För frågor rörande barn, unga och familjer, familjesamtal eller föräldrastöd:
Råd & stöd: 0173-867 65 eller ros.gruppen@osthammar.se

För information, råd och stöd för dig till dig som är anhörig och hjälper eller vårdar någon som på grund av långvarig sjukdom, ålder eller funktionshinder inte klarar sitt dagliga liv helt på egen hand.
Östhammar direkt: 0173-86 000 (kommunens växelnummer), be att bli kopplad till Anhörigstöd.

För samtal om existentiella frågor och/eller övrigt stödsamtal:
Diakoni Roslagens norra pastorat: 0173-428 00

Jourhavande präst: 112

Jourhavande medmänniska (medmänskligt stöd på natten, du kan prata om vad som helst)
08-702 16 80 

MIND (anonym plattform där du kan få och ge stöd när livet känns tufft) https://forum.mind.se/ (finns även som app).

Äldrelinjen (för dig över 65 år och behöver någon att prata med)
020-22 22 33

Om du som är över 18 år känner igen dig i beskrivning av neuropsykiatriska funktionsvariationer som till exempel ADHD, ADD eller autismspektrumtillstånd men inte har en diagnos och inte heller någon pågående kontakt med en psykiatrisk mottagning eller habilitering kan du vända dig till Närvårdsteamet NPF.
Kontaktuppgifter: 018-727 05 68 eller narvardsteametnpf@regionuppsala.se

För mer information Närvårdsteamet för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - 1177

Senast uppdaterat 2023-11-30

‏‏‎ ‎