Biobankslagen

Biobankslagen (2023:38) trädde i kraft 1 juli 2023 och ersatte då den tidigare biobankslagen från 2003.

När patienter lämnar prov kan det komma att sparas i en biobank. Prov sparas framför allt för vård och behandling men får användas för andra ändamål.

Biobankslagen (2023:38) reglerar hur identifierbara prov, med respekt för den enskilda människans integritet, får samlas in, bevaras och använda för vissa ändamål.

Läs mer om biobankslagen