Patientavgifter

Besök och telefonbesök till Prima vårdcentral kostar 170 kr i enlighet med patientavgifterna inom Region Västmanland. 

Ordinerade prover på labbet avgiftsfria.

Patientavgifter Region Västmanland