Avgifter

På vår mottagning ser vi helst att betalning sker via kort och inte med kontanter.

Besök hos läkare på vårdcentralen kostar 200 kr.

Besök hos sjuksköterska, distriktsköterska eller psykolog kostar 100 kr.

Videomöte med läkare och psykolog kostar som ett vanligt fysiskt besök på mottagningen. Läkare kostar 200 kr och psykolog kostar 100 kr. Videomöte med sköterska kostar 100 kr. Kostnaden debiteras via faktura.

Är du under 18 år så är besöket kostnadsfritt.

Är du 85 år eller äldre betalar du ingen patiententavgift för besök i öppenvård.

Uteblivet besök

Om du inte kan komma till ett planerat besök måste du lämna återbud senast 24 timmar före avtalad tid, annars får du betala en avgift på 400 kr för uteblivet besök. Du betalar en avgift för uteblivet besök även om besöket hade varit avgiftsfritt, exempelvis för barn och ungdomar under 18 år eller om du har ett frikort.

Högkostnadskort och frikort

Högkostnadsskyddet innebär att du under ett år inte behöver betala mer än ett visst belopp för sjukvård. Om du inom 1 år når upp till högkostnadsbeloppet får du frikort. För sjukvård i öppenvården i Stockholms läns landsting ligger högkostnadsbeloppet på 1 150kr.

E-frikort

I Stockholms läns landsting registeras dina avgifter elektroniskt. Du behöver alltså inte själv hålla reda på hur mycket du har betalat eller om du har rätt till frikort. Om du har uppnått summan för frikort visas det när du anmäler dig på mottagningen och du behöver inte betala för besöket.