Aktuellt

Nya patientsavgifter 1 april 2024

Västra Götalandsregionen har i regionfullmäktige fattat ett politiskt beslut att från 1 april höja patientavgifterna och avgiftsbelägga all vård både på vårdcentraler, rehabmottagningar och sjukhus för personer i åldern 20-85 år, det införs även patientavgift på distanskontakter. Avgifterna går oavkortat till regionen centralt och ej direkt till den verksamhet som tar ut avgiften. Regionen drar av summan för avgifterna från varje verksamhet, oavsett om den betalas eller ej, och vi är därför tvingade att noggrant se till att alltid inhämta avgiften.
Kortfattat sker följande
-De flesta patientavgifter höjs och all vård för personer 20-85 år av legitimerad personal avgiftsbeläggs.
-Patientavgift införs på distanskontakter (chatt via Mitt PTJ/1177 samt telefonsamtal) där innehållet motsvarar ett besök, det vill säga när medicinsk information lämnas och en medicinsk bedömning/eventuell åtgärd sker.

Nya avgifter för listade patienter
Sjuksköterska: Besök 50 kr, chatt/telefon 40 kr, videobesök 50 kr.
Psykolog: Besök 50 kr, chatt/telefon 40 kr, videobesök 50 kr.
Läkare: Besök 200 kr, chatt/telefon 160 kr, videobesök 200 kr.

Mer information från Västra Götalandsregionen.

Komplett lista med patientavgifter fr o m 2024-04-01.

bild

Hur kontaktar du oss!

Hur kontaktar du oss!

Alla besök på vårdcentralen sker via tidsbokning.

Vi önskar att du som kan (har bankID) i första hand kontaktar oss på Mitt PTJ (se länk ovan). Det kan ett par timmar innan du får återkoppling, du kommer att få svar vardagar mellan kl 8-15.

Ring 0523-19970 kl 8-17 och följ anvisningarna.

Vi är hårt belastade, speciellt på måndag och tisdag men vi jobbar på så gott vi kan och vi hoppas att ni har överseende med detta.

 

Vaccination

Vaccination Covid -19 Våren 2024

Alla som är över 80 år samt alla som är 65 år eller äldre och har omsorgsinsatser (hemtjänst eller motsvarande) uppmanas vaccinera sig mot covid-19 under våren. 

Du kan samtidigt vaccinera dig mot lunginflammation (pneumokocker) om du är i behov av det.

Du som är under 80 och och inte har omsorgsinsatser kan vänta till hösten med att ta nästa dos.

Hör av dig till oss om du önskar vaccineras med vårdosen och ingår i målgruppen!

Övriga platser där du kan boka tid för vaccination är: MACC People (en buss)  och  VGR Lediga tider för vaccination covid-19

(Uppdaterat 2024-03-29)

 

1177

1177_rgb_ny2022.png

1177

Här kan du på ett enkelt och säkert sätt kontakta vården - dygnet runt. Du kan till exempel ställa en fråga, boka och omboka tid, förnya recept eller se dina läkemedel.

Till 1177.se

vårval

vårdval vc