Rehabkoordinator

Hos oss arbetar rehabkoordinator Eva Åsberg Sallander.

En rehabkoordinator har som uppgift att samordna olika insatser runt patienter som är eller riskerar att bli sjukskrivna. Syftet är att underlätta och påskynda rehabiliteringen så patienten kan återfå sin hälsa eller arbetsförmåga i mesta möjliga mån. En rehabkoordinator arbetar nära vårdgivarna på vårdcentralen. Vid behov så sker samverkan med myndigheter och andra aktörer i rehabprocessen som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Arbetsgivare, Socialtjänst och närstående med patientens samtycke.