Sotenäs Barnmorskemottagning

Besöksadress

Hvitfeldtsgatan 25A

456 31 Kungshamn

Tel 010-4416720

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/barnmorskemottagning/hitta-mottagning/sotenas/sotenas-barnmorskemottagning/