Vår verksamhet

Sotenäs Vårdcentral öppnades hösten 2009, när vårdvalet startade i Västra Götalands regionen. Vårdcentralen är en verksamhet inom Praktikertjänst AB och startades av Thord Svanberg och Jobst Mailänder. Idag drivs vårdcentralen av Jobst Mailänder, Anna Stubberöd och Tomas Endre.

Hos oss kommer du att träffa läkare som är specialister i allmänmedicin ( eller utbildar sig till det) samt sjuksköterskor och distriktssköterskor med specialistområden i form av BVC, astma-KOL, diabetes och äldrevård. Här arbetar även medicinska sekreterare, medicinsk fotvårdsterapeut, dietist, rehabkoordinator, legimiterad psykolog samt våra undersköterskor som utför all provtagning på vårt laboratorium.

Utöver bred och kompetent hälso - och sjukvård erbjuder vi även hjälp med vaccinationer samt olika intyg.

Vårt vårdutbud:

Konst på Sotenäs Vårdcentral

Vi vill bjuda patienter, personal och andra konstintresserade besökare på en stimulerande miljö med möjlighet till en stunds eftertanke. Därför har vi fortlöpande konstutställningar av olika slag.

Konst på Sotenäs Vårdcentral

Tidigare utställare av konst Sotenäs vårdcentral

Studenter på Sotenäs Vårdcentral

Vi handleder regelbundet studenter som är under utbildning. Det kan därför hända att du träffar nån av dessa studenter när du besöker vårdcentralen.

Läkarstudenter

Sjuksköterskestudenter från Högskolan Väst

Undersköterskestudenter.