Patientavgifter

Läkarbesök listad 100 kr

Läkarbesök olistad 300 kr

Besök hos distriktssköterska listad 50 kr

Besök hos distriktssköterska olistad 100 kr

Besök hos psykolog/Psykoterapeut 50 kr

Barn och ungdom upp till 19 år 0 kr

Patienter äldre än 85 år 0 kr

Frikort gäller.

Vi följer VG-regionens fastställda prislista.

Särskild prislista för vaccinationer och intyg.

Uteblivna besök debiteras.