Sjukgymnastik/Arbetsterapi

Målet är att hjälpa dig till förbättrad rörlighet och bidra till att du kan leva ett så aktivt liv som är möjligt. En del av behandlingen kan också vara att hitta bra hjälpmedel när den egna förmågan inte räcker till.

Vi ingår i Västra Götalands Vårdval Rehab vilket innebär att du själv kan välja vilken rehabenhet du vill gå till men Sotenäs Vårdcentral samarbetar med:

Närhälsan Kungshamn rehabmottagning: Hvitfeldtsgatan 25, 456 31 Kungshamn. Tel 010-4416680. Måndag - fredag 08.00-09.00. narhalsan.se/kungshamnrehabmottagning.

Sotenäs FysioPraktik AB, Mattias Roos: Dinglevägen 59, 456 43 Väjern. Tel 0760-369201. sotenasfysiopraktik@outlook.com       www.sotenasfysiopraktik.se                

Du behöver ingen remiss för att få tillgång till sjukgymnastik/arbetsterapi.