Medicinsk fotvård

Sotenäs Vårdcentral har avtal med Cathrine Söderberg.

Cathrine´s  medicinska fotvård telefon 070-439 35 78.

Remisser för medicinsk fotvård skrivs av din sjuksköterska eller doktor. Remissen förnyas en gång/år.