Synpunkter

Om du som patient har synpunkter eller klagomål på vården återkoppla gärna detta till vår verksamhetschef Anna Stubberöd på följade mailadress:

anna.stubberod@ptj.se