Sjuksköterskor

Förutom olika specialmottagningar bedriver våra sjuksköterskor också "vanlig" sköterske mottagning.

Bedömning av akuta sjukdomstillstånd och skador. Uppföljning och kontroll av blodtryck. Såromläggningar och borttagande av stygn efter operationer.

Alla våra sjuksköterskor deltar i detta arbete.

Vi strävar efter att göra patienten delaktig i de beslut som tas gällande vård och behandling och vi undervisar fortlöpande i egenvård.

Vi som jobbar här

Eva-Lena Hansson

Sjuksköterska/Astma/KOL

Maria Miemois Svanberg
Distrikt/Diabetes

Sofia Wallin

Distrikt/Diabetes

Isabella Lindström
Distrikt/Äldre
Jennie Ragnarsson
Distrikt/BVC/Asyl

Elsa Westerhäll
Distrikt/BVC/Äldre

Anette Flodstrand

Distrikt/Astma/KOL