Psykolog

Psykologen erbjuder psykologisk behandling av olika tillstånd så som depression, ångest, fobier, kristillstånd, sömnsvårigheter samt stressrelaterade tillstånd.

Vi arbetar inom områdena kognitiv beteende terapi (KBT), psykodynamisk psykoterapi (PDT) samt interpersonell psykoterapi (IPT).

Till psykologen kan du komma via remiss från din distriktsläkare.

Ibland kan några få samtal vara tillräckligt och avgörande för att du skall komma vidare, klara av att göra förändringar och må bättre.

   
Julia Hamon
Legitimerad Psykolog
Sara-Mari Reinikainen
PTP-Psykolog