Start

Covid - 19 vaccination. 

Vi håller nu som bäst på med att vaccinera med dos 2, och detta kommer vi fortsätta med under sommaren. När vi är färdiga med detta i vecka 29 kommer vi att ha gett ca 5000 doser vaccin denna vår. Sedan förra året har vi tagit cirka 3000 Covid-prover, och gjort ett oräkneligt antal smittspårningar.

När det gäller dos 1 hänvisar vi från och med nu till externa vaccinatörer, tid bokas via 1177 eller länk nedan. Vi har beslutat att vi måste lägga vår tid på sjukvård både för Sotenäsbor och turister i sommar, och överlåter därför fortsatt vaccination till de av regionen upphandlade vaccinatörerna. Detta gäller alltså INTE dos 2, alla som har fått tid för vacciation hos oss i sommar kommer vi att vaccinera som planerat. 

 

Vad gäller bokningar och vaccinationer för personer i fas 4, hänvisar vi till Vaccination mot Covid- 19. En samlingssida av VGR som visar alla vaccinatörer, om de har tider och bokningsmöjlighet.  Bokningen sker då med mobilt bank-id, där man kan boka tid direkt på de platser som vaccinerar.  Lediga tider kommer göras tillgängliga löpande utifrån tillgång på vaccin.

För mer information läs på 1177

 

(Senast uppdaterat 210614) 

 

Hur kontaktar du oss!

Alla besök på vårdcentralen sker via TIDSBOKNING.

Vi önskar att du som kan (har bankID) i första hand kontaktar oss på Mitt PTJ (se länk ovan). Det kan ett par timmar innan du får återkoppling, du kommer att få svar vardagar mellan kl 8-15.

Ring 0523-19970 kl 8-17 och följ anvisningarna.

Tyvärr är vi för tillfället hårt belastade på telefonen, speciellt på måndagar, men vi jobbar på så gott vi kan och vi hoppas att ni har överseende med detta.

Vi har p g a Covid-19 för närvarande vår dörr låst. Har du en bokad tid eller kommer med akuta besvär, ring på vår dörrklocka så kommer vi och öppnar.

Enligt nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten så måste alla som besöker vårdinrättningar använda munskydd så ha på dig detta när du besöker vårdcentralen.

 

Antikroppstest upphör

Från och med 1 april går det inte att boka antikroppstest. Dessa tas endast när läkare bedömer att det är medicinskt motiverat somt i studier av olika slag.

 

Vi utfärdar INTE intyg eller provtagning covid19 inför resa utomlands!

På nedanstående länk får du råd och anvisningar kring att resa till och från andra länder.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/utokad-testning-for-covid-19/test-for-covid-19/testning-for-reseintyg/

 

Information om  Covid-19 infektion

Har du något av nedanstående symptom, och har haft det sedan minst 24 timmar tillbaka, så kan du nu boka tid för provtagning, boka via 1177 eller ring  0523-19970.

Viktigt är att symptomen verkligen pågått i minst 24 timmar, annars kan provresultatet visa ett falskt värde.

  • Feber
  • Torrhosta
  • Trötthet
  • Dyspné ( andningsbesvär)
  • Muskelvärk
  • Halsont
  • Huvudvärk
  • Magbesvär med diarré
  • Bortfall av lukt/smaksinne

Provtagning sker på baksidan vårdcentralen i bilen. Sitt kvar i din bil och följ anvisningar på plats. Det kommer vara mycket bilar samtidigt, bilda en kö så hjälper vi er i tur och ordning. Avgiftsfritt.

För övriga bokade besök hos oss gäller som tidigare, att du är välkommen så länge du INTE har något av ovan beskrivna symptom.

Om du behöver kontakta vården ring vårdcentralen eller 1177. Gå INTE direkt till en vårdmottagning!

Om du har allmänna frågor om covid-19, ring nationella informationsnumret 11313 som är öppet dygnet runt eller läs Folkhälsomyndighetens frågor och svar.

Information in English about covid-19: The Public Health Agency of Sweden's website.

Information arabiska.
Information somaliska.
Information tigrinja.
Information spanska.
Information polska.