Start

 

Välkommen till Sotenäs Vårdcentral
Nu kan du även träffa oss online!

 

Sedan starten 2009 driver vi en vårdcentral som de flesta av våra patienter år efter år varit väldigt nöjda med.

I den nationella patientenkäten har vi under alla år rankats som bland de fem bästa vårdcentralerna i Västra Götalands Regionen.

Vi erbjuder vanlig primärvård med ovanligt hög kontinuitet, tillgänglighet och engagemang.