Start

Covid- 19 vaccination.

Västra Götalandsregionen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för dos 3, påfyllnadsdos, mot covid-19. Just nu vaccineras invånare över 65 år samt vård- och omsorgspersonal.

Folkhälsomyndigheten beslutade 24 november att alla invånare över 18 år successivt ska erbjudas tredje dos, påfyllnadsdos mot covid-19.

Alla kan inte få tredje dosen omedelbart. Folkhälsomyndigheten betonar att det viktigaste just nu är att uppnå så hög täckning som möjligt bland invånare över 65 år. Dessa personer uppmanas att vaccinera sig med tredje dosen så snart det gått fem månader sen dos 2.

Här är de grupper som för närvarande vaccineras med dos 3 i Västra Götaland:

 • Personer boende på SÄBO, personer med hemsjukvård eller hemtjänst och alla som är 80 år och äldre.
 • Personer 65–79 år
 • Personal inom SÄBO, hemtjänst och hemsjukvård.Viss personal inom hälso- och sjukvård.

VGR arbetar nu med tidplan för övriga grupper och återkommer med besked om när nästa grupp kan få dos 3.

 

Boka med fördel via 1177. Det fungerar även via  mitt PTJ eller ring oss för bokning!

 

 

Årets influensavaccin

Ring vårdcentralen för att boka tid. 

 

NYTT gällande provtagning covid -19

Vi har nu ändrat våra rutiner på vårdcentralen gällande provtagning av covid-19:

- Du hämtar ditt egentest i den markerade brevlådan på baksidan av vårdcentralen vardagar mellan kl 9-11.
-När provet är taget lämnas det åter vardagar mellan kl 9-11 i markerad brevlåda.
-Behöver du hjälp hur du skall ta provet finns en instruktionsfilm för självtest här!

OBS! Du måste ha bokat dig via vårdcentralen för att hämta ett egentest, detta gör du via 1177, Mitt PTJ eller via telefonbokning.

 

(Senast uppdaterat 211124) 

 

Hur kontaktar du oss!

Alla besök på vårdcentralen sker via TIDSBOKNING.

Vi önskar att du som kan (har bankID) i första hand kontaktar oss på Mitt PTJ (se länk ovan). Det kan ett par timmar innan du får återkoppling, du kommer att få svar vardagar mellan kl 8-15.

Ring 0523-19970 kl 8-17 och följ anvisningarna.

Vi är hårt belastade, speciellt på måndag och tisdag men vi jobbar på så gott vi kan och vi hoppas att ni har överseende med detta.

 

Arbeta med oss!

Vi söker Distrikssköterska/Sjuksköterska som vill jobba som timvikarie hos oss i höst.

Hör av dig om du är intresserad!

jennie.ragnarsson@ptj.se

 

Vi utfärdar INTE intyg eller provtagning covid19 inför resa utomlands!

På nedanstående länk får du råd och anvisningar kring att resa till och från andra länder.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/utokad-testning-for-covid-19/test-for-covid-19/testning-for-reseintyg/

 

Information om  Covid-19 infektion

Har du något av nedanstående symptom, och har haft det sedan minst 24 timmar tillbaka, så kan du nu boka tid för provtagning, boka via 1177 eller ring  0523-19970.

Viktigt är att symptomen verkligen pågått i minst 24 timmar, annars kan provresultatet visa ett falskt värde.

 • Feber
 • Torrhosta
 • Trötthet
 • Dyspné ( andningsbesvär)
 • Muskelvärk
 • Halsont
 • Huvudvärk
 • Magbesvär med diarré
 • Bortfall av lukt/smaksinne

Du HÄMTAR provtagningskit i den markerade brevlådan på baksidan av vårdcentralen vardagar mellan kl 9-11.
När provet är taget LÄMNAS det åter vardagar mellan kl 9-11 i markerad brevlåda.
Behöver du hjälp hur du skall ta provet finns en instruktionsfilm.

Avgiftsfritt.

För övriga bokade besök hos oss gäller som tidigare, att du är välkommen så länge du INTE har något av ovan beskrivna symptom.

Om du har allmänna frågor om covid-19, ring nationella informationsnumret 11313 som är öppet dygnet runt eller läs Folkhälsomyndighetens frågor och svar.

Information in English about covid-19: The Public Health Agency of Sweden's website.

Information arabiska.
Information somaliska.
Information tigrinja.
Information spanska.
Information polska.