Astma/KOL

Våra distriktssköterskor med specialkompetens inom allergi, astma och KOL hjälper dig med följande: 

  • Fördjupad information kring luftvägsallergier, astma och KOL
  • Utredning med allergitester och spirometri efter läkarordination
  • Råd på åtgärder och behandlingar mot allergi som kan förbättra din livskvalitet
  • Hjälp med tobaksavvänjning
  • Hjälp med inhalationsteknik om du behandlas med inhalationer mot astma eller KOL
  • Remiss till KOL-skola eller sjukgymnast

Telefonrådgivning Astma/KOL: 08-578 384 95. Du kommer till telefonsvarare där du kan tala in ditt namn, telefonnummer och ärende, sedan blir du uppringd av astma/KOL-sjuksköterskor under samma dag.

OBS! Vid akuta ärenden och önskemål om läkartid var god ring vår växelnummer för tidsbokning.