Patientavgifter

Avgifter

Inför ditt besök
När du kommer till vårdcentralen anmäler du dig först i receptionen, var vänlig visa legitimation.
Samma taxor och avgifter gäller oavsett om du vänder dig till landstingsdriven vård eller till någon privat vårdgivare som landstingen har avtal med.

Patientavgifter

Besök hos husläkare/distriktsläkare 250:-
Besök hos distriktssköterska/sjuksköterska/undersköterska 250:-
Medicinsk fotvård, med remiss 250:-
Första besök hos psykolog 250:-
Återbesök hos psykolog 250:-
Barn och unga under 18 år samt personer över 85 år 0:-

 

Uteblivet besök och förseningar 
Uteblivet läkarbesök/sköterskebesök/psykologbesök debiteras. Gäller även barn eller om du har frikort. Ditt besök måste avbokas senast 24 timmar innan besöket.

Avgift uteblivet besök/sent återbud 400 kr

Intyg
Intyg kan utfärdas av din läkare och debiteras enligt särskild taxa.