Vaccination

För alla vaccinationer gäller tidsbokning via vårt växelnummer 08-578 384 00.

För prisinformation var god se patientavgifter

 

Rekommendationer för vaccination mot covid-19 våren 2024:

Nedanstående två översta grupper rekommenderas två doser vaccin mot covid-19 per år, med ca 6 månaders intervall. Covidvaccinationerna erbjuds kostnadsfritt till rekommenderade grupper.
Vårens vaccinationer ska främst genomföras under april månad så att höstens dos kan ges samtidigt som säsongens influensavaccination.

Personer 80 år och äldre
Personer som är 80 år och äldre rekommenderas en dos vaccin under våren 2024.

Personer 65-79 år med dagliga omsorgsinsatser
Personer 65-79 år med dagliga omsorgsinsatser, dock inte de som enbart har hemtjänst i form av städning, trygghetslarm eller matlådeleverans, rekommenderas en dos vaccin under våren 2024. 

                            - o -

Medicinska riskgrupper och gravida
Rekommenderas inte någon covidvaccination under våren 2024, men troligen till hösten.

Vaccination av vuxna med måttlig eller allvarlig immunbrist
Ingen generell rekommendation om vaccination mot covid-19 för personer med immunbrist. Patientgruppen är bred och behandlande läkare avgör behovet av vaccination för dessa grupper.
De flesta ingår dock i rekommendationen om årlig vaccination mot covid-19 inför höst/vintersäsongen.

 

Tidigare har även grupper som inte omfattats av rekommendationen kunnat vaccinera sig avgiftsfritt. Från och med den 1 mars 2024 finns inte längre det erbjudandet. 

För mer utförlig infomation, se Folkhälsomyndigheten eller Vårdgivaguiden