Om verksamheten

Verksamhetschef

Verksamhetschef för Praktikertjänst Stuvsta Vårdcentral är Pierre Bergensand. Vid frågor om verksamheten kontakta oss på telefon 08-578 384 00 eller skicka e-post till receptionen.

Organisation

Vårdcentralen är en del av Praktikertjänst AB som arbetar på uppdrag av Region Stockholm.
Oragnisationsnummer: 556077-2419

Projekt

Stuvsta vårdcentral är en av fyra vårdcentraler inom SLL Sydväst som har fått förtroendet från Karolinska Institutet att utbilda läkarkandidater från termin 5-7 på läkarutbildningen. Läkarkandidaterna kommer totalt ha praktiserat cirka 13 veckor på vårdcentralen då de tar sin examen (tidigare 1-2 veckor).
Vi deltar i rehabgarantin.

Vi har ett nära samarbete med APC (Akademiskt primärvårdscentrum).

Patientsäkerhet

Vi bedriver ett aktivt och kontinuerligt patientsäkerhetsarbete. Vi utvärderar och följer upp synpunkter från patienter och personal och arbetar förebyggande i syfte att kunna erbjuda bästa tänkbara vård, både vad gäller kvalitet och bemötande.

Patientsäkerhetsberättelse

Verksamhetspolicy

På Stuvsta Vårdcentral utvecklar vi ständigt vår kunskap för att kunna ge våra patienter en individanpassad, trygg och säker vård, byggd på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Hållbarhet på lång sikt, avseende både människor och miljö, är en avgörande faktor vid alla beslut. I vårt dagliga arbete väljer vi arbetssätt och metoder som främjar hälsa för patienter och medarbetare. Vi arbetar aktivt för att förebygga skadliga utsläpp och försöker generera så lite avfall som möjligt genom att vid inköp välja material, produkter och tjänster som håller länge. Vi ser till att inventarier och lokaler underhålls omsorgsfullt och regelbundet.
Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Våra medarbetare ges möjligheter att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar i en arbetsmiljö som ska uppfattas som trygg men också glädjefylld och stimulerande.

Verksamheten i sin helhet ska systematiskt följas upp och ständigt förbättras och utvecklas.  

Att samla in synpunkter från intressenter, patienter och medarbetare samt att uppdatera oss på den lagstiftning som omfattar oss ingår som en given del i uppföljningen.

Arbetsmiljö och kvalitet

På Stuvsta vårdcentral har alla medarbetare och patienter rätt att bli behandlade med ömsesidig respekt.
Diskriminering, kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier tolereras INTE på Stuvsta vårdcentral.

Om du blir utsatt:
Tag kontakt med chefssjuksköterska Camilla Skolling-Bogg som utreder, vidtar åtgärder, följer upp samt dokumenterar.