Psykologmottagning vuxna

Psykologmottagningen på PTJ Stuvsta vårdcentral tar emot vuxna i behov av psykologisk hjälp vid många olika typer av besvär. Det kan vara besvär med nedstämdhet, oro eller ångest, men även sömn, stress eller om du befinner dig i en kris. På psykologmottagningen erbjuder vi bedömning, rådgivning, individuell behandling och gruppbehandling. Vid behov erbjuder vi också hjälp med vidare remittering. Vi håller också föreläsningar och mindfulnessträffar som är öppna för alla.

[ För psykologmottagning barn och unga, klicka här ]

För att komma i kontakt med psykolog ringer du antingen på angiven telefontid för rådgivning/tidsbokning eller så bokar du själv ett kortare videobesök till oss genom boka online.

Telefontid psykolog: tisdag och torsdag, kl. 09.00-09.45.
Telefonnummer: 08-578 384 92

Videotid psykolog (kort besök), alla vardagar. Boka online-tid.

Det händer att psykologmottagningen är fullbokad, så att vi inte kan ta emot nybesök. Vid dessa tillfällen hänvisas du att prova igen om någon vecka, då psykologmottagningen inte använder väntelista.

OBS: Under vecka 27-32 (1/7-9/8) 2024 endast telefonmottagning tisdagar 09:00-09:45 samt begränsad videomottagning.

 

Behöver du hjälp akut?

Kontakta:

Psykiatriska jourmottagningen på Huddinge sjukhus
Telefontid: alla dagar, kl 08-22
Telefonnummer: 08-123 849 20

Psykiatriska länsakuten vid S:t Görans sjukhus

Besökstider: Öppet dygnet runt
För allmän rådgivning, ring 1177

grupper

Grupper

PÅGÅENDE GRUPPER

Mindfulnessgrupp:

Mindfulness är en praktik i att träna på att vara i nuet. Att träna mindfulness kan vara hjälpsamt i att bättre hantera utmaningar i livet; som exempelvis obehagliga känslor och stress. Under ledning av psykolog övar vi mindfulness tillsammans och övningarna varierar varje vecka.
Grupptillfällena hålls löpande varje torsdag kl. 16-17. Inga förkunskaper krävs. Välkommen att delta!  

OBS: Mindfulnessgrupp inställt 9/5 pga röd dag 


Anmälan till grupper 

Intresserad? Anmäl dig till våra grupper via något av följande sätt:  

  • Telefonsvararen 08-578 38 406. Ange ditt namn + personnummer + vilken grupp det gäller samt vilket datum du anmäler dig till 
  • Via receptionen 
  • Via din sjuksköterska, psykolog eller läkare 

Kostnad: 275 kr/tillfälle eller högkostnadsskydd 

Avbokning senast 24 timmar innan bokat tillfälle. Vid uteblivet besök debiteras du annars 400 kr. 
Avbokning sker på telefon: 08-578 384 47 
 

KOMMANDE GRUPPER

Känslofokuserad gruppbehandling vid kroppsliga besvär 
Tisdagar kl. 14-16 med start 17/10 

Vi träffas och pratar om hur fysiska symtom hänger ihop med våra känslor. Vi kommer att lära oss om smärta som larmsignal, hur kropp och känsla samspelar via nervsystemet och hur olika sätt att handskas med känslor och svåra livshändelser påverkar oss. Behandlingen syftar till att ge ökad kunskap, självkännedom och gemenskap. Målet är att du därigenom utvecklar nya verktyg och insikter som gör dig fri från smärta och fri att leva ditt liv! 
Vi ses vid 10 tillfällen och varje träff ägnas åt ett specifikt tema. Vi utgår från en självhjälpsbok och medföljande hemuppgifter mellan träffarna. Materialet finns att köpa i receptionen.  

Intresserad? Du kan anmäla ditt intresse genom att prata med din psykolog, läkare eller sjuksköterska här på mottagningen som sätter upp dig på väntelistan.  
Vad händer sen? Under tiden för väntelistan kommer du att få träffa en av våra psykologer för ett individuellt samtal. Under samtalet kommer du att få berätta om dina symtom, om du har några förväntningar på behandlingen samt få mer information om den. 

Kostnad? 275 kr/tillfälle + 310 kr för material 

Föreläsningar

Första steget mot bättre sömn och stresshantering 

Vill du få med dig psykologisk viktig kunskap och tips som du kan jobba vidare med utifrån dig själv? Eller är intresserad av att lära dig mer om vanliga psykologiska besvär i förebyggande syfte?
Psykologmottagningen på PTJ Stuvsta Vårdcentral håller fristående och regelbundna Första Steget-tillfällen för alla intresserade. Nedan kan du se aktuella datum och teman. Varmt välkommen! 

Om stress
Vad är stress? Vad händer i kroppen? Hur kan vi hantera stress och effekterna av den?
Torsdag 4/4 kl. 08.30-10.00
Torsdag 2/5 kl. 08.30-10.00
Torsdag 30/5 kl. 08.30-10.00 

Om sömn
Varför sover vi? Hur utvecklas sömnproblem och vad går att göra åt dem?​
Torsdag 21/3 kl. 08.30-10.00
Torsdag 18/4 kl. 08.30-10.00
Torsdag 16/5 kl. 08.30-10.00  INSTÄLLD
Fredag  24/5 kl.14.30-16-00
Torsdag 13/6 kl. 08.30-10.00

Intresserad? Anmäl dig på något av följande sätt: ​

  • Telefonsvararen 08-578 38 406. Ange ditt namn + personnummer + vilket önskat tillfälle och datum du vill gå på 
  • Via receptionen​
  • Via din sjuksköterska, psykolog eller läkare​

Kostnad: 275 kr/tillfälle eller högkostnadsskydd

Avbokning senast 24 timmar innan bokat tillfälle. Vid uteblivet besök debiteras du annars 400 kr. 
Avbokning sker på telefon: 08-578 384 47​

 

 

psykologmottagning barn och unga

Psykologmottagning barn och unga

Stuvsta vårdcentral tar emot barn och ungdomar 6-17 år i behov av hjälp för milda till måttliga tillstånd av psykisk ohälsa. I vårt uppdrag ingår att erbjuda bedömning, behandling och råd till barn och ungdomar och deras föräldrar. Psykisk ohälsa kan vara besvär med ilska, känna sig ledsen, oro och ångest, men även sömnbesvär, stress eller kroppsliga symtom så som ont i magen.

Du får kontakt med oss antingen via vår telefonmottagning, videomottagning eller remiss. Om du ringer på telefonmottagning ringer du på angiven telefontid och får då prata med en psykolog. Videobesök bokas online, vänligen se information nedan.

Kontaktuppgifter barnpsykolog Stuvsta vårdcentral:

Videobesök bokas genom tjänsten Stuvsta vårdcentral online. Videobesöket är 30 minuter. Klicka här för att boka tid.

 

Telefontid barnpsykolog: tisdagar kl. 11:00-11:30
Telefonnummer: 08-578 384 26

Det händer att psykologmottagning för barn och unga är fullbokad så att vi inte kan ta emot nybesök. Vid dessa tillfällen hänvisas till att prova igen om någon vecka, då psykologmottagningen inte använder väntelista.

Från och med 1 december 2021 tar vi enbart emot barn och unga som är listade på Stuvsta vårdcentral, Skogås vårdcentral och Trångsunds vårdcentral. Om du önskar kontakt med psykolog för ditt barn som inte är listad hos oss, vänligen vänd dig till din vårdcentral.

Vid behov av akut besök:
Vänligen kontakta BUP En väg in för en bedömning, telefonnummer 08-123 524 50. Telefontid helgfri vardag klockan 07:45-16:00.
Vid akuta situationer kvällar och nätter kl 16-08, samt helger kontakta BUP Akutenheten 08-123 669 00.