Vaccination

Vid osäkerhet kring vaccinationer, vänligen kontakta oss via vårt växelnummer 08-578 384 00 så hjälper vi dig.

Vaccination

Avgift per injektion

Difteri 290:-
diTeBooster (påfyllnadsdos av
difteri och tetanus)
300:-
TBE 350:- för vuxna, 350:- för barn
Havrix (hepatit A) 450:- för vuxna , 380:- för barn (under 16 år)
Engerix (hepatit B) 350:-
Twinrix (hepatit A+B) 550:- för vuxna, 450:- för barn (under 16 år)
Dukoral Recept av läkare
Priorix (mässling)  260:-
Influensavaccin Avgiftsfritt för personer över 65 samt riskgrupper, 350:- för personer under 65 år 
Pneumokockvaccin 350:- (avgiftsfritt för personer över 65 och riskpatienter under kampanjtid)
Influensa + pneumokockvaccin 650:- (avgiftsfritt för personer över 65 och riskpatienter under kampanjtid)
PPD (tuberkulintest) 210:-

 

* Riskgrupp tillhör du om du är/har hjärtsjukdom, lungsjukdom, diabetes, kraftigt nedsatt immunförsvar, kronisk lever- eller njursvikt, mycket kraftig övervikt, neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen, flerfunktionshinder eller gravid.